Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Reagila 1,5 mg cietās kapsulas

Reagila 3 mg cietās kapsulas

Reagila 4,5 mg cietās kapsulas

Reagila 6 mg cietās kapsulas

 

Cariprazinum

 

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju..

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Reagila un kādam nolūkam tās lieto
 2. Kas ir Reagila un kādam nolūkam tās lieto
 3. Kā lietot Reagila
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Reagila
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Reagila un kādam nolūkam tās/to lieto

Reagila satur aktīvo vielu kariprazīnu, un tas pieder zāļu grupai, ko sauc par antipsihotiskiem līdzekļiem. To lieto, lai ārstētu pieaugušos, kuriem ir šizofrēnija.

Šizofrēnija ir slimība, kas raksturojas ar tādiem simptomiem kā: dzird, redz vai sajūt lietas, kas patiesībā tur nav (halucinācijas), aizdomīgums, kļūdaini uzskati, nesakarīga runa un uzvedība, un emocionāls trulums. Cilvēki ar šādiem stāvokļiem var izjust depresiju, vainas apziņu, trauksmi, sasprindzinājumu, nespēju uzsākt vai pabeigt plānotās darbības, nevēlēšanos sarunāties, emocionālu atbildes reakciju trūkumu uz situācijām, kas parasti stimulē jūtas citiem.

2. Kas Jums jāzina pirms Reagila lietošanas

Nelietojiet Reagila šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret kariprazīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
 • ja Jūs lietojat zāles, lai ārstētu:
  • hepatītu, ko izraisa C hepatīta vīruss (zāles, kas satur boceprevīru un telaprevīru);
  • bakteriālas infekcijas (zāles, kas satur klaritromicīnu, telitromicīnu, eritromicīnu un nafcilīnu);
  • tuberkulozi (zāles, kas satur rifampicīnu);
  • HIV infekciju (zāles, kas satur kobicistatu, indinavīru, nelfinavīru, ritonavīru, sakvinavīru un etravirīnu);
  • sēnīšu infekcijas (zāles kas satur itrakonazolu, posakonazolu, vorikonazolu un flukonazolu);
  • Kušinga sindromu, kad organismā tiek ražots pārāk daudz kortizols (zāles, kas satur ketokonazolu);
  • depresiju (augu valsts līdzekli, kas satur asinszāli (Hypericum perforatum) un zāles, kas satur nefazodonu);
  • epilepsiju un krampjus (zāles, kas satur karbamazepīnu, fenobarbitālu un fenitoīnu);
  • sirds slimības (zāles, kas satur diltiazemu un verapamilu);
  • miegainību (zāles, kas satur modafinilu);
  • augstu spiedienu plaušās (zāles, kas satur bosentānu).

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

 

Nekavējoties pastāstiet ārstam:

 • ja Jums ir jebkādas domas vai sajūtas, kas liek sev darīt pāri vai izdarīt pašnāvību. Domas par pašnāvību un pašnāvnieciska uzvedība, visticamāk, ir terapijas sākumposmā;
 • ja Jums rodas sekojošo kombinācija: drudzis, svīšana, ātra elpošana, muskuļu stīvums un vairāk vai mazāk izteikta miegainība (var būt ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma pazīmes).

 

Pirms Reagila lietošanas vai Reagila terapijas laikā, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, ja Jums ir:

 • kādreiz ir bijis vai tikai sāk attīstīties nemiers un nespēja mierīgi nosēdēt. Šie simptomi var attīstīties pašā Reagila terapijas sākumā. Ja tā notiek, pastāstiet par to ārstam;
 • kādreiz ir bijušas vai tikai sāk attīstīties patoloģiskas, neapzinātas kustības, visbiežāk mēles vai sejas. Ja tā notiek, pastāstiet par to ārstam;
 • redzes traucējumi. Ārsts Jums ieteiks apmeklēt acu ārstu;
 • neregulāra sirdsdarbība vai kādam citam Jūsu ģimenē anamnēzē ir bijusi neregulāra sirdsdarbība (tai skaitā to, ko sauc par QT intervāla pagarināšanos, ko novēro EKG kontroles laikā), un pastāstiet ārstam, ja Jūs lietojat citas zāles, jo tās var izraisīt vai pasliktināt EKG izmaiņas;
 • augsts vai zems asinsspiediens, sirds asinsvadu slimība. Ārsts Jums regulāri izmērīs asinsspiedienu;
 • reibonis pieceļoties kājās, sakarā ar asinsspiediena krišanos, kas var izraisīt ģīboni;
 • anamnēzē asins recekļi vai kādam citam Jūsu ģimenē ir bijuši asins recekļi, jo asins recekļu veidošanos saista ar zālēm, ko lieto šizofrēnijas ārstēšanai;
 • anamnēzē insults, it īpaši, ja esat gados vecāks, vai zināt, ka Jums ir citi insulta riska faktori. Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jūs pamanāt jebkādas insulta pazīmes;
 • demence (atmiņas zudums un citu garīgo spēju zudums), it īpaši, ja esat gados vecāks;
 • Parkinsona slimība;
 • ja Jums ir cukura diabēts vai cukura diabēta riska faktori (piem., aptaukošanās, vai kādam citam Jūsu ģimenē ir cukura diabēts). Ārstam regulāri būs jāpārbauda cukura līmenis Jūsu asinīs, jo to var paaugstināt Reagila. Augsta cukura līmeņa asinīs pazīmes ir pārmērīgas slāpes, izteikti liels urīna daudzums, palielināta apetīte un vājums;
 • anamnēzē krampji vai epilepsija.

 

Palielināta ķermeņa masa

Reagila var izraisīt būtisku ķermeņa masas pieaugumu, kas var ietekmēt Jūsu veselību. Tādēļ ārsts regulāri pārbaudīs Jums svaru.

 

Kontracepcija

Sievietēm reproduktīvā vecumā Reagila lietošanas laikā un vismaz 10 nedēļas pēc terapijas pārtraukšanas jālieto ļoti efektīva kontracepcija. Ja Jūs lietojat hormonālos kontracepcijas līdzekļus, var izmantot arī tā saucamo barjermetodi (piem., prezervatīvus vai diafragmu). (Skatīt punktu “Grūtniecība un barošana ar krūti).

 

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nav ieteicams lietot bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadiem, jo nav dati par šādiem pacientiem.

 

Citas zāles un Reagila

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot. Jūs nedrīkstat lietot Reagila kopā ar noteiktām citām zālēm (skatīt punktu “Nelietojiet Reagila”). Lietojot Reagila kopā ar dažām citām zālēm, var būt nepieciešams pielāgot Reagila vai citu zāļu devu. Šīs ir zāles, ko lieto, lai ārstētu sirds slimības, kas satur digoksīnu, asins atšķaidītājus, kas satur dabigastrānu, vai zāles, kas ietekmē Jūsu garīgo funkciju.

Ja Jūs lietojat hormonālos kontracepcijas līdzekļus, Jūs varat izmantot arī metodi, ko sauc par barjermetodi (skatīt zemāk punktu “Grūtniecība un barošana ar krūti”).

 

Reagila kopā ar uzturu, dzērienu un alkoholu

Reagila lietošanas laikā nedrīkst dzert greipfrūtu sulu.

Reagila lietošanas laikā jāizvairās no alkohola lietošanas.

 

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

 

Sievietes reproduktīvā vecumā

 

Sievietēm reproduktīvā vecumā Reagila terapijas laikā jālieto efektīva kontracepcija. Pat tad, ja ārstēšana ir pārtraukta, kontracepcijas metodes jālieto vismaz 10 nedēļas pēc pēdējās Reagila devas lietošanas. Tas ir tādēļ, ka zāles saglabājas Jūsu organismā vēl kādu brīdi pēc pēdējās devas lietošanas. Ja Jūs lietojat hormonālos kontracepcijas līdzekļus, var izmantot arī tā saucamo barjermetodi (piem., prezervatīvus vai diafragmu). Vaicājiet ārstam par piemērotu kontracepcijas līdzekļu izvēli.

 

Grūtniecība

 

Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā, ja vien ārsts Jums nav to ieteicis darīt. Ja ārsts būs nolēmis, ka Jums jālieto šīs zāles grūtniecības laikā, ārsts rūpīgi uzraudzīs Jūsu mazuli pēc dzimšanas. Tas ir tādēļ, ka jaundzimušajiem, kuru mātes lietojušas šīs zāles grūtniecības pēdējā trimestrī (grūtniecības pēdējos trīs mēnešos) var attīstīties sekojoši simptomi:

 •  trīce, muskuļu stīvums un/vai vājums, miegainība, uzbudinājums, elpošanas problēmas un grūtības ar barošanu.

Ja Jūsu mazulim attīstās kāds no šiem simptomiem, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Barošana ar krūti

 

Nebarojiet bērnu ar krūti, ja Jūs lietojat Reagila, jo nevar izslēgt risku bērnam. Vaicājiet padomu ārstam.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Pastāv neliels vai vidējs risks, ka zāles var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ar šīm zālēm terapijas laikā var attīstīties miegainība, reibonis un problēmas ar redzi (skatīt 4. punktu). Nevadiet transportlīdzekļus vai nelietojiet nekādus darbarīkus vai mehānismus, kamēr Jūs noskaidrojat, ka šīs zāles neietekmē Jūs negatīvā veidā.

 

Reagila 3 mg, 4,5 mg, 6 mg cietās kapsulas satur Alūra sarkano AC (E 129)

Alūra sarkanais AC ir krāsviela, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

3. Kā lietot Reagila

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā sākuma deva ir 1,5 mg vienu reizi dienā, iekšķīgi. Pēc tam, ārsts devu var Jums lēnām pielāgot, ar pieaugumu 1,5 mg, atkarībā no tā, kā terapija uz Jums iedarbojas.

 

Maksimālā dienas deva nedrīkst pārsniegt 6 mg dienā.

 

Lietojiet Reagila katru dienu vienā un tajā pašā laikā neatkarīgi no ēdienreizes.

 

Ja pirms Reagila uzsākšanas, Jūs lietojāt citas zāles šizofrēnijas ārstēšanai, ārsts izlems, vai pakāpeniski pārtraukt citu zāļu lietošanu, vai pārtraukt uzreiz, un kā pielāgot Reagila devu. Ārsts Jūs arī informēs kā rīkoties, ja Jūs pārejat no Reagila lietošanas uz citām zālēm.

 

Pacienti ar nieru un aknu darbības traucējumiem

Ja Jums ir smagi nieru vai aknu darbības traucējumi, Reagila var būt Jums nepiemērots. Konsultējieties ar ārstu.

 

Gados vecāki pacienti

Ārsts rūpīgi izvēlēsies Jums piemērotu devu, atbilstoši vajadzībām. Reagila nedrīkst lietot gados vecākiem pacientiem ar demenci (atmiņas zudums).

 

Ja esat lietojis Reagila vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Reagila vairāk nekā ārsts Jums ieteicis vai, piemēram, bērns nejauši to lietojis, sazinieties ar ārstu vai nekavējoties dodieties uz tuvāko slimnīcu, paņemot līdzi šo zāļu iepakojumu. Jums var būt reibonis no zemā asinsspiediena, miegainība, nogurums vai patoloģiskas ķermeņa kustības un grūtības nostāvēt kājās vai staigāt.

 

Ja esat aizmirsis lietot Reagila

Ja esat aizmirsis lietot devu, lietojiet to, tiklīdz atceraties. Taču, ja ir gandrīz pienācis laiks lietot nākamo devu, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet lietošanu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja aizmirsāt lietot divas vai vairākas devas, konsultējieties ar ārstu.

 

Ja pārtraucat lietot Reagila

Ja Jūs pārtraucat lietot šīs zāles, Jūs zaudēsiet šo zāļu iedarbību. Pat ja Jūs jūtaties labāk, Jūs nedrīkstat izmainīt vai pārtraukt ikdienas Reagila devu lietošanu, ja vien ārsts Jums to ir teicis, jo Jums var atgriezties slimības simptomi.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Nekavējoties pastāstiet ārstam, ja Jums ir:

 • smaga alerģiska reakcija, izpaužas kā drudzis, mutes, sejas, lūpu vai mēles pietūkums, elpas trūkums, nieze, izsitumi uz ādas un dažreiz asinsspiediena pazemināšanās. (Retas blakusparādības);
 • drudža, svīšanas, muskuļu stīvuma un vairāk vai mazāk izteiktas miegainības kombinācija. Tās var būt tā saucamā ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma pazīmes. (Blakusparādības, kuru biežums nav zināms);
 • neizskaidrojamas muskuļu sāpes, muskuļu krampji vai muskuļu vājums. Tās var būt muskuļu bojājumu pazīmes, kas var izraisīt smagus nieru darbības traucējumus (Retas blakusparādības).
 • simptomi, kas saistīti ar asins recekļiem vēnā, it īpaši kāju vēnās (simptomi ir: pietūkums, sāpes, apsārtums kājā), kas var pārvietoties pa asinsvadiem uz plaušām, izraisot sāpes krūtīs un elpošanas grūtības. (Blakusparādības, kuru biežums nav zināms).
 • domas vai sajūtas, kas liek sev darīt pāri vai izdarīt pašnāvību, pašnāvības mēģinājumu (Retākas blakusparādības).

 

Citas blakusparādības

 

Ļoti biežas blakusparādības (var ietekmēt vairāk nekā 1 cilvēku no 10)

 • Nemiera sajūta un nespēja mierīgi nosēdēt
 • Parkinsonisms, medicīnisks stāvoklis ar daudz un dažādiem simptomiem, kas ietver samazinātas vai lēnas kustības, lēnu domāšanu, ekstremitāšu kustības (zobratu rigiditāti), šļūcošus soļus, trīci, neizteiktu sejas izteiksmi vai seju bez izteiksmes, muskuļu stīvumu, siekalošanos

 

 

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 10 cilvēkiem)

 • Nemiers
 • Miegainība
 • Grūtības iemigt
 • Patoloģiski sapņi, nakts murgi, mēnessērdzība
 • Reibonis
 • Patvaļīgas vijīgas kustības un dīvainas pozas
 • Pārmērīga zobu griešana vai cieša žokļa sakošana, siekalošanās, ilgstoša mirkšķināšana kā atbildes reakcija piesitot pa pieri (patoloģisks reflekss), kustību traucējumi, mēles kustību traucējumi (tie ir tā saucamie ekstrapiramidālie simptomi).
 • Neskaidra redze
 • Augsts asinsspiediens
 • Ātra, neregulāra sirdsdarbība
 • Samazināta vai palielināta apetīte
 • Slikta dūša
 • Vemšana
 • Aizcietējumi
 • Palielināta ķermeņa masa
 • Nogurums
 • Sekojošo var novērot laboratoriskos izmeklējumos:
  • paaugstināti aknu enzīmu rādītāji
  • paaugstināts kreatinīna fosfokināzes līmenis asinīs
  • patoloģisks lipīdu daudzums (t.i., holesterīns un/vai tauki) asinīs

 

 

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 100 cilvēkiem)

 • Depresija
 • Pēkšņs vai smags apjukums
 • Griešanās sajūta
 • Nepatīkama, patoloģiska sajūta uz pieskārienu
 • Miegainība, enerģijas trūkums vai nepietiekoša interese kaut ko darīt
 • Patvaļīgas kustības, visbiežāk, mēles vai sejas. Tas var rasties pēc īslaicīgas vai ilgtermiņa lietošanas.
 • Samazināta vai paaugstināta dzimumtieksme, erekcijas traucējumi
 • Acu kairinājums, augsts spiediens acīs, slikts redzes asums
 • Acs nespēja automātiski mainīt redzes fokusu no tāluma uz tuvumu
 • Zems asinsspiediens
 • Patoloģiski EKG rādītāji, patoloģiski nervu impulsi sirdī
 • Lēna, neregulāra sirdsdarbība
 • Žagošanās
 • Grēmas
 • Slāpes
 • Sāpes urinējot
 • Patoloģiski bieža un masīva urinācija
 • Nieze
 • Izsitumi
 • Cukura diabēts
 • Sekojošo var novērot laboratoriskos izmeklējumos:
  • patoloģisks nātrija līmenis asinīs
  • paaugstināts glikozes (cukura) līmenis asinīs, paaugstināts žults pigmentu (bilirubīns) līmenis asinīs
  • anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits)
  • palielināts noteiktu balto asins šūnu skaits
  • samazināts vairogdziedzera stimulējošā hormona (TSH) līmenis asinīs

 

Retas blakusparādības (var ietekmēt līdz pat 1 no 1000 cilvēkiem)

 • Krampji
 • Atmiņas zudums, spējas runāt zudums
 • Acu diskomforta sajūta spilgtā gaismā, acs lēcas apduļķošanās, kas izraisa redzes pasliktināšanos (katarakta)
 • Grūtības norīt
 • Samazināts noteiktu balto asins šūnu skaits, tas var padarīt Jūs vairāk uzņēmīgu pret infekcijām
 • Mazaktīvs vairogdziedzeris

 

Blakusparādības ar nezināmu biežumu (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

 • Aknu iekaisums (sāpes labajā vēdera pusē, dzelteni acs baltumi un āda, vājums, drudzis)

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Reagila

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz” un “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Uzglabāt blisteri ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Reagila satur

 • Aktīvā viela ir kariprazīns.
  Reagila 1,5 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 1,5 mg kariprazīna.
  Reagila 3 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 3 mg kariprazīna.
  Reagila 4,5 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 4,5 mg kariprazīna.
  Reagila 6 mg: Katra cietā kapsula satur kariprazīna hidrohlorīdu, kas atbilst 6 mg kariprazīna.

 

 • Citas sastāvdaļas ir:
  Reagila 1,5 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, titāna dioksīds (E 171), želatīns, melnā apdrukas tinte (šellaka, melnais dzelzs oksīds (E 172), propilēnglikols, kālija hidroksīds).

  Reagila 3 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, Alūra sarkanais AC (E 129), briljantzilais FCF (E 133), titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172), želatīns, melnā apdrukas tinte (šellaka, melnais dzelzs oksīds (E 172), propilēnglikols, kālija hidroksīds).

  Reagila 4,5 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, Alūra sarkanais AC (E 129), briljantzilais FCF (E 133), titāna dioksīds (E 171), dzeltenais dzelzs oksīds (E 172), želatīns, baltā apdrukas tinte (šellaka, titāna dioksīds (E 171), propilēnglikols, simetikons).

  Reagila 6 mg cietās kapsulas: preželatinēta (kukurūzas) ciete, magnija stearāts, briljantzilais FCF (E 133), Alūra sarkanais AC (E 129), titāna dioksīds (E 171), želatīns, melnā apdrukas tinte (šellaka, melnais dzelzs oksīds (E 172), propilēnglikols, kālija hidroksīds).

 

Reagila ārējais izskats un iepakojums

 • Reagila 1,5 mg cietās kapsulas: 4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar baltu necaurspīdīgu vāciņu un baltu necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 1.5” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.
 • Reagila 3 mg cietās kapsulas: 4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar zaļu necaurspīdīgu vāciņu un baltu necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 3” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.
 • Reagila 4,5 mg cietās kapsulas: 4. izmēra (apmēram 14,3 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar zaļu necaurspīdīgu vāciņu un zaļu necaurspīdīgu korpusu ar baltas tintes apdruku “GR 4.5” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.
 • Reagila 6 mg cietās kapsulas: 3. izmēra (apmēram 15,9 mm garas) cietās želatīna kapsulas ar violetu necaurspīdīgu vāciņu un baltu necaurspīdīgu korpusu ar melnas tintes apdruku “GR 6” uz kapsulas korpusa. Kapsulas piepildītas ar baltu vai dzeltenīgi baltu pulveri.

 

Kapsulas ir iepakotas caurspīdīgā, cietā PVH/PE/PVDH blisterī, kas termiski noslēgts ar cieto alumīnija folijas pārklājumu. Blisteri iepakoti kartona kastītē.

 

Reagila 1,5 mg un Reagila 3 mg cietās kapsulas ir pieejamas iepakojumos, kas satur 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 vai 98 cietās kapsulas.

 

Reagila 4,5 mg un Reagila 6 mg cietās kapsulas ir pieejamas iepakojumos, kas satur 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 vai 98 cietās kapsulas.

 

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Ungārija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

 

België/Belgique/Belgien
Recordati BVBA
Tél/Tel: +32 2 46101 36
Lietuva
Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje
Tel: +370 5 261 01 54
България
ТП „Гедеон Рихтер АД”
Teл.: + 359 2 8129063
Luxembourg/Luxemburg
Recordati BVBA
Tél/Tel: + 32 2 46101 36 (Belgique/Belgien)
Česká republika
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Tel: +420 261 141 200
Magyarország
Richter Gedeon Nyrt.
Tel.: +36 1 505 7032
Danmark
Recordati AB
Tlf: +46 8 545 80 230 (Sverige)
Malta
Recordati Ireland Limited
Tel: + 353 21 4379400 (Ireland)
Deutschland
Recordati Pharma GMBH
Tel: + 49 731 70470
Nederland
Recordati BVBA
Tel: + 32 2 46101 36 (België)
Eesti
Richter Gedeon Eesti filiaal
Tel: +372 608 5301
Norge
Recordati AB
Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige)
Ελλάδα
Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: + 30 210-6773822
Österreich
Recordati Pharma GMBH
Tel: + 49 731 70470 (Deutschland)
España
Casen Recordati S.L.
Tel: + 34 91 659 15 50
Polska
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22)755 96 48
France
Bouchara-Recordati S.A.S.
Tél: + 33 1 45 19 10 00
Portugal
Jaba Recordati S.A.
Tel: + 351 21 432 95 00
Hrvatska
Gedeon Richter Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 5625 712
România
Gedeon Richter România S.A.
Tel: +40-265-257 011
Ireland
Recordati Ireland Limited
Tel: + 353 21 4379400
Slovenija
Gedeon Richter d.o.o.
Tel: + +386 8 205 68 70
Ísland
Recordati AB
Sími: +46 8 545 80 230 (Svíþjóð)
Slovenská republika
Gedeon Richter Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 2 5020 5801
Italia
RECORDATI S.p.A.
Tel: + 39 02 487871
Suomi/Finland
Recordati AB
Puh/Tel: +46 8 545 80 230 (Ruotsi/Sverige)
Κύπρος
Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: + 30 210-6773822 (Ελλάδα)
Sverige
Recordati AB
Tel: +46 8 545 80 230
Latvija
Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67845338
United Kingdom
Recordati Pharmaceuticals Ltd.
Tel: + 44 1491 576336

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2018

 

Citi informācijas avoti

Sīkāka un atjaunināta informācija par šīm zālēm ir pieejama skenējot zemāk esošo QR kodu un ārējo kartona kastīti, izmantojot viedtālruni.

Tāda pati informācija ir pieejama sekojošā vietnē: www.reagila.com

 

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu