Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

 

Reagila 1,5 mg tvrde kapsule

Reagila 3 mg tvrde kapsule

Reagila 4,5 mg tvrde kapsule

Reagila 6 mg tvrde kapsule

 

kariprazin

 

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

 

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

 

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je Reagila i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Reagila
 3. Kako uzimati lijek Reagila
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Reagila
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Reagila i za što se koristi

Reagila sadrži djelatnu tvar kariprazin i pripada skupini lijekova koji se nazivaju antipsihotici. Koristi se za liječenje odraslih sa shizofrenijom.

Shizofrenija je bolest koju karakteriziraju simptomi kao što su da bolesnik čuje, vidi ili osjeća stvari kojih nema (halucinacija), sumnjičavost, pogrešno vjerovanje, nepovezan govor i ponašanje te emocionalna tupost. Osobe s ovom bolešću također mogu osjećati depresiju, krivnju, tjeskobu, napetost ili nedostatak sposobnosti za započinjanje i održavanje planiranih aktivnosti, nespremnost da govore te nedostatak emocionalnog odgovora na situaciju koja uobičajeno izaziva emocije kod drugih.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Reagila

Nemojte uzimati lijek Reagila:

 • ako ste alergični na kariprazin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako uzimate lijekove koji se koriste za liječenje:
  • hepatitisa C (lijekovi koji sadrže boceprevir i telaprevir)
  • bakterijskih infekcija (lijekovi koji sadrže klaritromicin, telitromicin, eritromicin i nafcillin)
  • tuberkuloze (lijekovi koji sadrže rifampicin)
  • HIV infekcije (lijekovi koji sadrže kobicistat, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, efavirenz i etravirin)
  • gljivičnih infekcija (lijekovi koji sadrže itrakonazol, posakonazol, vorikonazol i flukonazol)
  • Cushingova sindroma – kada tijelo proizvodi višak kortizola (lijekovi koji sadrže ketokonazol)
  • depresije (biljna terapija koja sadrži gospinu travu (Hypericum perforatum) i lijekovi koji sadrže nefazodon)
  • epilepsije i napadaja (lijekovi koji sadrže karbamazepin, fenobarbital i fenitoin)
  • bolesti srca (lijekovi koji sadrže diltiazem i verapamil)
  • pospanosti (lijekovi koji sadrže modafinil)
  • visokog krvnog tlaka u plućima (lijekovi koji sadrže bosentan).

 

Upozorenja i mjere opreza

Odmah obavijestite svog liječnika:

 • ako razmišljate o samoozljeđivanju ili osjećate da biste si mogli nauditi ili počiniti samoubojstvo. Samoubilačke misli i ponašanja češća su na početku liječenja.
 • ako ste iskusili vrućicu u kombinaciji sa znojenjem, ubrzanim disanjem, ukočenošću mišića i omamljenošću ili pospanošću (mogu biti znakovi neuroleptičkog malignog sindroma).

 

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete lijek Reagila ili tijekom liječenja:

 • ako ste ikada osjećali ili ste počeli osjećati nemir i nesposobnost da mirno sjedite. Ovi simptomi se mogu javiti rano tijekom liječenja lijekom Reagila. Ako se to dogodi, obratite se svom liječniku.
 • ako ste ikada imali ili počinjete imati neuobičajene, nevoljne pokrete, najčešće jezika ili lica. Ako se to dogodi, obratite se svom liječniku.
 • ako imate poremećaj vida. Vaš liječnik će Vas posavjetovati da posjetite specijalista za oči (oftalmologa).
 • ako imate nepravilne srčane otkucaje ili je netko drugi u Vašoj obitelji imao nepravilne srčane otkucaje (uključujući takozvano produljenje QT intervala uočeno na EKG-u) i recite svom lječniku ako uzimate druge lijekove budući da oni mogu uzrokovati ili pogoršati ove promjene na EKG-u.
 • ako imate visok ili nizak krvni tlak ili bolest srca i krvnih žila. Vaš će Vam liječnik morati redovito provjeravati krvni tlak.
 • ako imate omaglicu pri ustajanju uslijed pada krvnog tlaka, što može izazvati nesvjesticu
 • ako ste imali krvne ugruške ili ako ih je imao netko drugi u Vašoj obitelji, jer se lijekovi za shizofreniju povezuju s nastankom krvnih ugrušaka
 • ako ste pretrpjeli moždani udar, osobito ako ste starija osoba ili znate da imate druge čimbenike rizika za nastanak moždanog udara. Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo kakve znakove moždanog udara.
 • ako patite od demencije (gubitka pamćenja i drugih mentalnih sposobnosti), osobito ako ste stariji
 • ako imate Parkinsonovu bolest
 • ako imate šećernu bolest ili čimbenike rizika za šećernu bolest (npr. pretilost ili ako netko drugi u Vašoj obitelji ima šećernu bolest). Vaš će Vam liječnik morati redovito provjeravatirazinu šećera u krvi budući da je lijek Reagila može povećati. Znakovi povišene razine šećera u krvi jesu pretjerana žeđ, obilno mokrenje, pojačani tek i osjećaj slabosti.
 • ako imate napadaje ili epilepsiju u povijesti bolesti.

 

Povećanje tjelesne težine

Lijek Reagila može uzrokovati značajno povećanje tjelesne težine koje može ugroziti Vaše zdravlje. Stoga će Vaš liječnik redovito kontrolirati Vašu tjelesnu težinu.

 

Kontracepcija

Žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti visoko učinkovitu kontracepciju tijekom uzimanja lijeka Reagila te najmanje još 10 tjedana nakon prekida liječenja. Ako koristite hormonske kontraceptive, potrebno je koristiti i takozvanu mehaničku metodu kontracepcije (npr. kondome ili dijafragmu) (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).

 

Djeca i adolescenti

Ovaj se lijek ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podataka o primjeni u tih bolesnika.

 

Drugi lijekovi i Reagila

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ne smijete uzimati određene lijekove zajedno s lijekom Reagila (vidjeti dio „Nemojte uzimati lijek Reagila“).

 

Ako uzimate lijek Reagila zajedno s nekim drugim lijekovima, možda će biti potrebna prilagodba doze lijeka Reagila ili tih drugih lijekova. Radi se o lijekovima koji se primjenjuju za liječenje bolesti srca, a sadrže digoksin, lijekovima koji razrjeđuju krv, a sadrže dabigatran ili lijekovima koji utječu na vaše mentalne funkcije.

Ako koristite hormonske kontraceptive, potrebno je koristiti i takozvanu mehaničku metodu kontracepcije (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“ u nastavku).

 

Reagila s hranom, pićem i alkoholom

Tijekom liječenja lijekom Reagila ne smijete piti sok od grejpa. Tijekom liječenja lijekom Reagila treba izbjegavati alkohol.

 

Trudnoća i dojenje

 

Žene u reproduktivnoj dobi

 

Žene u reproduktivnoj dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja lijekom Reagila. Čak i nakon prekida liječenja, neophodno je koristiti kontracepciju najmanje još 10 tjedana nakon posljednje doze lijeka Reagila. Razlog za to je što će se lijek zadržati u Vašem tijelu još neko vrijeme nakon što ste uzeli zadnju dozu. Ako koristite hormonske kontraceptive, trebate koristiti i takozvanu mehaničku metodu kontracepcije (npr. kondome ili dijafragmu). Upitajte svog liječnika o izboru odgovarajuće kontracepcije.

 

Trudnoća

 

Nemojte uzimati ovaj lijek tijekom trudnoće, osim ako Vaš liječnik ne kaže da to učinite.

 

Ako Vaš liječnik odluči da morate uzimati ovaj lijek tijekom trudnoće, pažljivo će pratiti Vaše dijete nakon rođenja. Naime, u novorođenčadi majki koje su ovaj lijek uzimale u zadnjem tromjesečju trudnoće (zadnja tri mjeseca) mogu se javiti sljedeći simptomi:

 • drhtanje, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, agitacija, poteškoće s disanjem i poteškoće s hranjenjem.

Ako se kod Vašeg djeteta razvije bilo koji od tih simptoma, obratite se svom liječniku.

 

Dojenje

 

Nemojte dojiti ako uzimate lijek Reagila jer se rizik za bebu ne može isključiti. Obratite se svom liječniku za savjet.

 

Upravljanje vozilima i strojevima

Postoji manji ili umjeren rizik da bi lijek mogao utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Tijekom liječenja ovim lijekom mogu se javiti omamljenost, omaglica i tegobe s vidom (pogledajte dio 4.). Nemojte voziti ni koristiti bilo kakve alate ili strojeve dok se ne uvjerite da lijek ne utječe na Vas na negativan način.

 

Reagila 3 mg, 4,5 mg i 6 mg tvrde kapsule sadrže boju Allura red AC (E129).

Allura red AC je sredstvo za bojenje koje može izazvati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati lijek Reagila

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

 

Preporučena početna doza je 1,5 mg kroz usta jedanput na dan. Nakon toga, Vaš liječnik može polako prilagođavati dozu u koracima od 1,5 mg, ovisno o tome kako liječenje dijeluje na Vas.

Ne smije se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 6 mg jedanput na dan.

 

Uzmite lijek Reagila u isto vrijeme svaki dan, s hranom ili bez nje.

 

Ako ste prije početka liječenja lijekom Reagila uzimali neki drugi lijek za liječenje shizofrenije, Vaš liječnik će odlučiti hoće li se njegova primjena prekinuti postupno ili trenutačno te utvrditi kako prilagoditi dozu lijeka Reagila. Liječnik će Vas također uputiti kako djelovati ako prelazite s lijeka

Reagila na drugi lijek.

 

Bolesnici koji imaju probleme s bubrezima ili jetrom

Ako imate ozbiljne probleme s bubrezima ili jetrom, lijek Reagila možda nije prikladan za Vas.

Razgovarajte sa svojim liječnikom.

 

Stariji bolesnici

Vaš liječnik će pažljivo odabrati odgovarajuću dozu u skladu s Vašim potrebama.

Stariji bolesnici s demencijom (gubitak pamćenja) ne smiju koristiti lijek Reagila.

 

Ako uzmete više lijeka Reagila nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka Reagila nego što Vam je preporučio liječnik ili ako je na primjer dijete slučajno uzelo lijek, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili otiđite u najbližu bolnicu i ponesite pakiranje lijeka sa sobom. Mogu se javiti omaglica uslijed pada krvnog tlaka ili nepravilni otkucaji srca, pospanost, umor ili neuobičajeni pokreti tijela te poteškoće sa stajanjem ili hodanjem.

 

Ako ste zaboravili uzeti lijek Reagila

Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste propustili uzeti dvije ili više doza, obratite se svom liječniku.

 

Ako prestanete uzimati lijek Reagila

Ako prestanete uzimati ovaj lijek, njegovo će djelovanje prestati. Čak i ako se osjećate bolje, nemojte mijenjati ili prestati uzimati svoju dnevnu dozu lijeka Reagila, osim ako Vam liječnik kaže da to učinite, jer se simptomi mogu vratiti.

 

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

 

Odmah obavijestite svog liječnika ako imate:

 

 • jaku alergijsku reakciju koja se očituje kao vrućica, oticanje usta, lica, usana ili jezika, nedostatak zraka, svrbež, kožni osip i ponekad pad krvnog tlaka. (Rijetka nuspojava)
 • kombinaciju vrućice, znojenja, ukočenosti mišića i omamljenosti ili pospanosti. To mogu biti znakovi takozvanog neuroleptičkog malignog sindroma. (Nuspojava nepoznate učestalosti)
 • neobjašnjive bolove u mišićima, grčeve mišića ili slabost mišića. To mogu biti znakovi oštećenja mišića koje može uzrokovati vrlo ozbiljne probleme s bubrezima (Rijetka nuspojava)
 • simptome povezane s krvnim ugrušcima u venama, osobito u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo noge), koji mogu putovati krvnim žilama do pluća, uzrokujući bol u prsnom košu i poteškoće s disanjem. (Nuspojava nepoznate učestalosti)
 • misli o samoozljeđivanju ili osjećate da biste si mogli nauditi ili počiniti samoubojstvo, ili ste pokušali samoubojstvo. (Manje česta nuspojava)

 

Druge nuspojave

 

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

 

 • osjećaj nemira i nemogućnost mirnog sjedenja
 • parkinsonizam – zdravstveno stanje praćeno mnoštvom različitih simptoma, koji uključuju smanjene ili usporene pokrete, usporene misli, iznenadno trzanje kod svijanja udova (zupčasta ukočenost), sitni koraci uz povlačenje nogu pri hodu, drhtanje, neznatna izražajnost lica ili bezizražajno lice, ukočenost mišića, slinjenje

 

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

 

 • tjeskoba
 • pospanost, poteškoće sa spavanjem, neuobičajeni snovi, noćne more, mjesečarenje
 • omaglica
 • nevoljni pokreti uvijanja i neobično držanje
 • prekomjerno škrgutanje zubima ili stiskanje čeljusti, slinjenje, ustrajno treptanje kao odgovor na lupkanje čela (abnormalan refleks), poteškoće s kretanjem, poremećaj pokreta jezika (ovi simptomi nazivaju se ekstrapiramidni simptomi)
 • zamagljen vid
 • visok krvni tlak
 • brzi, nepravilni otkucaji srca
 • smanjen ili povećan tek
 • mučnina, povraćanje, zatvor
 • povećanje tjelesne težine
 • umor
 • sljedeće može biti viđeno u rezultatima laboratorijskih pretraga:
  • povišena razina jetrenih enzima
  • povišena razina kreatin fosfokinaze u krvi
  • abnormalne količine lipida (npr. kolesterola i/ili masti) u krvi

 

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

 

 • depresija
 • iznenadna i teška smetenost
 • osjećaj vrtnje
 • neugodan, neuobičajen osjet dodira
 • omamljenost, nedostatak energije ili nedostatak interesa za aktivnosti
 • nevoljni pokreti najčešće jezika ili lica. Ovo se može pojaviti nakon kratkotrajne ili dugotrajne primjene.
 • smanjena ili povećana spolna želja, poteškoće s erekcijom
 • nadraženost oka, visok tlak u oku, oslabljen vid
 • problemi pri prebacivanju fokusa s gledanja na daljinu na gledanje na blizinu
 • nizak krvni tlak
 • odstupanja u nalazima EKG-a, abnormalno provođenje električnih impulsa u srcu
 • spori, nepravilni otkucaji srca
 • štucavica
 • žgaravica
 • žeđ
 • bol pri mokrenju
 • neuobičajeno česta i obilna mokrenja
 • svrbež, osip
 • šećerna bolest
 • sljedeće može biti viđeno u rezultatima laboratorijskih pretraga:
  • odstupanja vrijednosti natrija u krvi
  • povišena razina glukoze u krvi (šećera u krvi), povišena razina žučnog pigmenta (bilirubina) u krvi
  • anemija (smanjen broj crvenih krvnih stanica)
  • povećan broj jedne vrste bijelih krvnih stanica
  • snižena razina hormona koji stimulira štitnjaču (TSH) u krvi

 

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

 

 • napadaj
 • gubitak pamćenja, gubitak sposobnosti govora
 • nelagoda u oku pri jakoj svjetlosti
 • zamućenje očne leće koje dovodi do slabljenja vida (katarakta)
 • poteškoće s gutanjem
 • smanjen broj jedne vrste bijelih krvnih stanica, što Vas može učiniti osjetljivijim na infekcije
 • smanjena aktivnost štitnjače

 

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • upala jetre (bol u gornjem desnom dijelu trbuha, žuta boja očiju i kože, slabost, vrućica)

 

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

5. Kako čuvati lijek Reagila

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

 

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Rok valjanosti“ i „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

 

Blister čuvati u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

 

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Reagila sadrži

 • Djelatna tvar je kariprazin.
  Reagila 1,5 mg: jedna tvrda kapsula sadrži 1,5 mg kariprazina u obliku kariprazinklorida.
  Reagila 3 mg: jedna tvrda kapsula sadrži 3 mg kariprazina u obliku kariprazinklorida.
  Reagila 4,5 mg: jedna tvrda kapsula sadrži 4,5 mg kariprazina u obliku kariprazinklorida.
  Reagila 6 mg: jedna tvrda kapsula sadrži 6 mg kariprazina u obliku kariprazinklorida.
 • Drugi sastojci su:
  Reagila 1,5 mg tvrde kapsule: prethodno geliran škrob (kukuruzni), magnezijev stearat, titanijev dioksid (E 171), želatina, crna tinta (šelak, crni željezov oksid (E 172), propilenglikol, kalijev hidroksid).

  Reagila 3 mg tvrde kapsule: prethodno geliran škrob (kukuruzni), magnezijev stearat, boja allura red AC (E 129), boja brilliant blue FCF (E 133), titanijev dioksid (E 171), žuti željezov oksid (E 172), želatina, crna tinta (šelak, crni željezov oksid (E 172), propilenglikol, kalijev hidroksid).

  Reagila 4,5 mg tvrde kapsule: prethodno geliran škrob (kukuruzni), magnezijev stearat, boja allura red AC (E 129), boja brilliant blue FCF (E 133), titanijev dioksid (E 171), žuti željezov oksid (E 172), želatina, bijela tinta (šelak, titanijev dioksid (E 171), propilenglikol, simetikon).

  Reagila 6 mg tvrde kapsule: prethodno geliran škrob (kukuruzni), magnezijev stearat, boja brilliant blue FCF (E 133), boja allura red AC (E 129), titanijev dioksid (E 171), želatina, crna tinta (šelak, crni željezov oksid (E 172), propilenglikol, kalijev hidroksid).

 

 

Kako Reagila izgleda i sadržaj pakiranja

 • Reagila 1,5 mg tvrde kapsule: Tvrda želatinska kapsula veličine „4“ (približne duljine 14,3 mm) s neprozirnom bijelom kapicom i neprozirnim bijelim tijelom te oznakom „GR 1.5“ otisnutom crnom tintom na tijelu kapsule. Kapsule sadrže bijeli do žućkasto-bijeli prašak.
 • Reagila 3 mg tvrde kapsule: Tvrda želatinska kapsula veličine „4“ (približne duljine 14,3 mm) s neprozirnom zelenom kapicom i neprozirnim bijelim tijelom te oznakom „GR 3“ otisnutom crnom tintom na tijelu kapsule. Kapsule sadrže bijeli do žućkasto-bijeli prašak.
 • Reagila 4,5 mg tvrde kapsule: Tvrda želatinska kapsula veličine „4“ (približne duljine 14,3 mm) s neprozirnom zelenom kapicom i neprozirnim zelenim tijelom te oznakom „GR 4.5“ otisnutom bijelom tintom na tijelu kapsule. Kapsule sadrže bijeli do žućkasto-bijeli prašak.
 • Reagila 6 mg tvrde kapsule: Tvrda želatinska kapsula veličine „3“ (približne duljine 15,9 mm) s neprozirnom ljubičastom kapicom i neprozirnim bijelim tijelom te oznakom „GR 6“ otisnutom crnom tintom na tijelu kapsule. Kapsule sadrže bijeli do žućkasto-bijeli prašak.

 

Kapsule su pakirane u prozirni tvrdi PVC/PE/PVDC blister toplinski zavaren za podlogu od tvrde aluminijske folije. Blisteri su zapakirani u kartonsku kutiju.

 

Reagila 1,5 mg i Reagila 3 mg tvrde kapsule dostupne su u pakiranjima koja sadrže 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 ili 98 tvrdih kapsula.

 

Reagila 4,5 mg i Reagila 6 mg tvrde kapsule dostupne su u pakiranjima koja sadrže 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 ili 98 tvrdih kapsula.

 

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

 

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

 

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budimpešta

Mađarska

 

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

 

België/Belgique/Belgien
Recordati BVBA
Tél/Tel: +32 2 46101 36
Lietuva
Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje
Tel: +370 5 261 01 54
България
ТП „Гедеон Рихтер АД”
Teл.: + 359 2 8129063
Luxembourg/Luxemburg
Recordati BVBA
Tél/Tel: + 32 2 46101 36 (Belgique/Belgien)
Česká republika
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
Tel: +420 261 141 200
Magyarország
Richter Gedeon Nyrt.
Tel.: +36 1 505 7032
Danmark
Recordati AB
Tlf: +46 8 545 80 230 (Sverige)
Malta
Recordati Ireland Limited
Tel: + 353 21 4379400 (Ireland)
Deutschland
Recordati Pharma GMBH
Tel: + 49 731 70470
Nederland
Recordati BVBA
Tel: + 32 2 46101 36 (België)
Eesti
Richter Gedeon Eesti filiaal
Tel: +372 608 5301
Norge
Recordati AB
Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige)
Ελλάδα
Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: + 30 210-6773822
Österreich
Recordati Pharma GMBH
Tel: + 49 731 70470 (Deutschland)
España
Casen Recordati S.L.
Tel: + 34 91 659 15 50
Polska
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Tel.: + 48 (22)755 96 48
France
Bouchara-Recordati S.A.S.
Tél: + 33 1 45 19 10 00
Portugal
Jaba Recordati S.A.
Tel: + 351 21 432 95 00
Hrvatska
Gedeon Richter Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 5625 712
România
Gedeon Richter România S.A.
Tel: +40-265-257 011
Ireland
Recordati Ireland Limited
Tel: + 353 21 4379400
Slovenija
Gedeon Richter d.o.o.
Tel: + +386 8 205 68 70
Ísland
Recordati AB
Sími: +46 8 545 80 230 (Svíþjóð)
Slovenská republika
Gedeon Richter Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 2 5020 5801
Italia
RECORDATI S.p.A.
Tel: + 39 02 487871
Suomi/Finland
Recordati AB
Puh/Tel: +46 8 545 80 230 (Ruotsi/Sverige)
Κύπρος
Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: + 30 210-6773822 (Ελλάδα)
Sverige
Recordati AB
Tel: +46 8 545 80 230
Latvija
Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67845338
United Kingdom
Recordati Pharmaceuticals Ltd.
Tel: + 44 1491 576336

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u 05/2018

 

Ostali izvori informacija

Detaljne i ažurirane informacije o ovom lijeku dostupne su skeniranjem QR koda navedenog u nastavku i na vanjskom pakiranju uz pomoć pametnog telefona. Iste su informacije dostupne i na sljedećoj internetskoj adresi: www.reagila.com

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu